ความปลอดภัยในการทำงาน
ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
dot
dot
อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
อุปกรณ์ป้องกันมือ
อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
รองเท้านิรภัย
อุปกรณ์ดับเพลิง
ป้ายจราจรและความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์เพื่อการจราจร
ไฟฉุกเฉิน / ป้ายไฟทางออก
อุปกรณ์คลีนรูมและป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
SCBA
กล้องวงจรปิดCCTV
Home Automation
ความปลอดภัยในการทำงาน article

" ความปลอดภัยในการทำงาน "

         ความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่พนักงาน ต้องตระหนักและพึงระลึกถึงตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เพราะหากเกิดอุบัติเหตุจะนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 


ความปลอดภัย หมายถึง การที่ร่างกายปราศจากอุบัติภัยหรือทรัพย์สินปราศจากความเสียหายใดๆ เป็นสิ่งที่มนุษย์หรือสัตว์ต้องการความปลอดภัยทั้งสิ้น ความปลอดภัยจะเป็นประโยชน์มากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหรือการกระทําของตนเอง


ความปลอดภัยในโรงงาน คือ สภาพที่ปลอดภัยจากอุบัติภัยต่าง ๆ อันจะเกิดแก่ร่างกายชีวิต หรือ ทรัพย์สินในขณะปฏิบัติงานในโรงงาน ซึ่งก็คือสภาพการทํางานที่ถูกต้องโดยปราศจาก อุบัติเหตุในขณะทํางานนั่นเอง
อุบัติเหตุ อาจนิยามได้ว่า คือเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นอย่างไม่พึงประสงค์ในระหว่างการทํางานและมีผลไปขัดขวางหรือก่อผลเสียหายแก่การทํางานนั้นในโรงงานต่าง ๆ นั้น ย่อมจะเกิดอุบัติเหตุกับระบบต่าง ๆ ได้มาก อาทิ เครื่องจักรเครื่องกล , ระบบไฟฟ้า , ระบบขนส่งหรือขนถ่ายวัสดุ , เครื่องมือกล , วัตถุดิบ, สารเคมี, สารไวไฟ ฯลฯ
อุบัติเหตุที่เกิดแก่ชีวิตร่างกาย จากสถิติที่ประเมินมาพบว่า อุบัติเหตุที่เกิดแก่ร่างกายของคนงานคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความถี่บ่อย ๆ ครั้งในการเกิดดังนี้ พบว่า

                         

สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่
• การกระทําไม่ถูกวิธีหรือไม่ถูกขั้นตอน
• ความประมาท พลั้งเผลอ เหม่อลอย
• การมีนิสัยชอบเสี่ยง
• การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยในการทํางาน
• การทํางานโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
• การแต่งกายไม่เหมาะสม
• การทํางานโดยสภาพร่างกายและจิตใจไม่ปกติ เช่น เมาค้าง ป่วย


สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุจากสภาพการณ์ที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่
• ส่วนที่เป็นอันตรายหรือส่วนที่เคลื่อนไหวไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
• การวางผังไม่ถูกต้อง วางสิ่งของไม่เป็นระเบียบ
• พื้นโรงงานขรุขระเป็นหลุมบ่อ
• พื้นโรงงานมีเศษวัสดุ น้ำมัน น้ำบนพื้น
• สภาพการทํางานไม่ปลอดภัย เช่น เสียงดัง อากาศร้อน ฝุ่นละออง
• เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ชํารุด
• ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าชํารุด


การป้องกันอุบัติเหตุ มีหลักการหรือวิธีโดยแบ่งออกเป็น 3 สถานการณ์คือ  
1. การป้องกันก่อนการเกิดอุบัติเหตุ คือ การป้องกันหรือมีการเตรียมการล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ โดยมีหลักการต่างๆ เช่น

        หลักการ 5 ส. สู่การป้องกันอุบัติเหตุ เช่น
          • สะสาง หมายถึงการแยกแยะงานดี-งานเสีย ใช้-ไม่ใช้
          • สะดวก หมายถึงการจัดการ จัดเก็บให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่
          • สะอาด หมายถึงการทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ สถานที่ก่อนและหลังการใช้งาน
          • สุขลักษณะ หมายถึงผู้ปฎิบัติงานต้องรักษาสุขอนามัยของตัวเอง เครื่องมือ และสถานที่
          • สร้างนิสัย หมายถึงการสร้างนิสัยที่ดี

        กฎ 5 รู้         
          • รู้ งานที่ปฏิบัติว่ามีอันตรายอย่างไร มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
          • รู้ การเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
          • รู้ วิธีการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
          • รู้ ข้อจำกัดการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์
          • รู้ วิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์

        ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ

                                    

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เสื้อจราจรคาดแถบสะท้อนแสง article
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับถังดับเพลิง
แผงกั้นจราจร article
กรวยจราจร กรวยEVA
กระจกโค้งจราจร
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัย
ผลงานของเรา article
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล article
ประโยชน์ของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
ไฟไหม้ร้านอาหารเวียงจันทร์ ลุกลามติดร้านเฟอร์นิเจอร์ article
มารีญารํ่าไห้ขอโทษ ไม่ถึงมิสยูนิเวิร์ส แต่เข้ารอบท็อป5 ปลื้มทำดีสุดแล้ว article
ไฟไหม้โรงงาน "โออิชิ" นิคมอุตสาหกรรมนวนคร (มีคลิป) article