ความปลอดภัยในการทำงานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
dot
dot
อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
อุปกรณ์ป้องกันมือ
อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
รองเท้านิรภัย
อุปกรณ์ดับเพลิง
ป้ายจราจรและความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์เพื่อการจราจร
ไฟฉุกเฉิน / ป้ายไฟทางออก
อุปกรณ์คลีนรูมและป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
SCBA
กล้องวงจรปิดCCTV
Home Automation
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล article

อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อ ความปลอดภันในการทำงาน

จำหน่าย อุปกรณ์ เซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย ส่วนบุคคล ทุกชนิด

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Devices = PPD หรือ Personal Protective Equipment = PPE) หมายถึง อุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ขณะทำงาน เพื่อป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้น
อันเนื่องมาจากสภาพ และสิ่งแวดล้อมการทำงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีการป้องกัน อันตรายจากการทำงาน โดยทั่วไปจะยึดหลักการป้องกัน ควบคุมที่สิ่งแวดล้อมการทำงานก่อน ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงนำกลวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลมาแทน

                   


ความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึง ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน ของผู้  ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ในที่นี้ จริงๆ แล้ว มาจากคำภาษาอังกฤษที่ว่า  "Occupational Safety and Health" ผู้ประกอบอาชีพในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู  นักเรียน  เจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ ลูกจ้าง คนงาน ยาม เป็นต้น แต่จริงๆ แล้ว ผู้ที่ต้องมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือได้รับผลกระทบโดยตรง ในด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับนักเรียน

       

สินค้าของเรามีทั้งหมด 15 หมวด ดังนี้
1.อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
2.อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา
3.อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ
4.อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
5.อุปกรณ์ป้องกันมือ
6.อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
7.อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
8.อุปกรณ์ป้องกันเท้า
9.อุปกรณ์ดับเพลิง
10.ป้ายจราจร ป้ายความปลอดภัย
11.ผลิตภัณฑ์ด้านการจราจร

12.ไฟฉุกเฉิน / ป้ายไฟทางออก
13.อุปกรณ์คลีนรูม/ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
14อุปกรณ์ปฐมพยาบาลฉุกเฉิน
15.อุปกรณ์ SCBA


www.facebook.com/m2jenterprise
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เสื้อจราจรคาดแถบสะท้อนแสง article
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับถังดับเพลิง
แผงกั้นจราจร article
กรวยจราจร กรวยEVA
กระจกโค้งจราจร
โปรโมชั่น
ความรู้เกี่ยวกับหมวกนิรภัย
ผลงานของเรา article
ความปลอดภัยในการทำงาน article
ประโยชน์ของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
ไฟไหม้ร้านอาหารเวียงจันทร์ ลุกลามติดร้านเฟอร์นิเจอร์ article
มารีญารํ่าไห้ขอโทษ ไม่ถึงมิสยูนิเวิร์ส แต่เข้ารอบท็อป5 ปลื้มทำดีสุดแล้ว article
ไฟไหม้โรงงาน "โออิชิ" นิคมอุตสาหกรรมนวนคร (มีคลิป) article