ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
dot
dot
อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
อุปกรณ์ป้องกันมือ
อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
รองเท้านิรภัย
อุปกรณ์ดับเพลิง
ป้ายจราจรและความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์เพื่อการจราจร
ไฟฉุกเฉิน / ป้ายไฟทางออก
อุปกรณ์คลีนรูมและป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
SCBA
กล้องวงจรปิดCCTV
Home Automation
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สินค้าและบริการ
     
อุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ผลิตภัณฑ์เพื่อการจราจร อุปกรณ์ดับเพลิง ป้ายจราจรและความปลอดภัย ฯลฯ

จำหน่าย
       • อุปกรณ์ป้องกัน ศีรษะ
       • อุปกรณ์ป้องกัน ใบหน้าและดวงตา
       • อุปกรณ์ป้องกัน ระบบทางเดินหายใจ
       • อุปกรณ์ป้องกัน การได้ยิน
       • อุปกรณ์ป้องกัน มือ
       • อุปกรณ์ป้องกัน ร่างกาย
      
• อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
       • อุปกรณ์ป้องกัน เท้า
       • อุปกรณ์ดับเพลิง
       • ป้ายความปลอดภัย
       • ผลิตภัณฑ์เพื่อการจราจร
       
• ไฟฉุกเฉิน / ป้ายทางออกฉุกเฉิน
       • อุปกรณ์ คลีนรูม และป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
       • อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
       • อุปกรณ์ SCBA


อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Devices = PPD หรือ Personal Protective Equipment = PPE) หมายถึง อุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ขณะทำงาน เพื่อป้องกันอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสภาพ และสิ่งแวดล้อมการทำงาน การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีการป้องกัน อันตรายจากการทำงาน โดยทั่วไปจะยึดหลักการป้องกัน ควบคุมที่สิ่งแวดล้อมการทำงานก่อน ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงนำกลวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลมาแทน

ความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึง ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน ของผู้  ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆ ในที่นี้ จริงๆ แล้ว มาจากคำภาษาอังกฤษที่ว่า  "Occupational Safety and Health" ผู้ประกอบอาชีพในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู  นักเรียน  เจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ ลูกจ้าง คนงาน ยาม เป็นต้น แต่จริงๆ แล้ว ผู้ที่ต้องมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือได้รับผลกระทบโดยตรง ในด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับนักเรียน

 

 

 เสื้อจราจรคาดแถบสะท้อนแสงarticle

คุณสมบัติของเสื้อจราจรสะท้อนแสง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับถังดับเพลิง

การเลือกใช้ถังดับเพลิง

แผงกั้นจราจรarticle

รายละเอียดเกี่ยวกับแผงกั้นจราจร

กรวยจราจร กรวยEVA

กรวยจราจร ขนาด 50/70/80

กระจกโค้งจราจร

กระจกโค้งจราจร มี 2แบบ...

[Go to top]