สามเหลี่ยมสะท้อนแสง
ReadyPlanet.com
dot


  [Help]
dot
dot
dot
อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ
อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน
อุปกรณ์ป้องกันมือ
อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย
อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
รองเท้านิรภัย
อุปกรณ์ดับเพลิง
ป้ายจราจรและความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์เพื่อการจราจร
ไฟฉุกเฉิน / ป้ายไฟทางออก
อุปกรณ์คลีนรูมและป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
SCBA
กล้องวงจรปิดCCTV
Home Automation
สามเหลี่ยมสะท้อนแสงicon  
รหัส : Traffic Sign
ยี่ห้อ : M2J Enterprise
ราคาปกติ :  850.00      
ราคาพิเศษ :  770.00
รายละเอียดย่อ :
สามเหลี่ยมสะท้อนแสง ด้านเท่า 50 เซ็นติเมตร (ตามกฏหมายกำหนด)
รายละเอียดทั้งหมด :

สามเหลี่ยมด้านเท่าสะท้อนแสง 50 เซ็นติเมตร
(กรมการขนส่งทางบก กำหนด)

รายละเอียด
•ขนาดด้านเท่า 50 เซ็นติเมตร
•พื้นสีขาวสะท้อนแสง
•ขอบแดงสะท้อนแสง กว้าง 5 เซ็นติเมตร
•สัญลักษณ์ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หัว-ท้ายมนสีดำ
  กว้าง 8 เซ็นติเมตร ยาว 25 เซ็นติเมตร อยู่ตรงกลางในแนวดิ่ง 
•พร้อมขาตั้ง 
•ขนาดมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

___________________________________________

กรมการขนส่งทางบก กำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตั้งแต่ 2 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มี เครื่องหมายสำหรับแสดงเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทางประจำรถอย่างน้อย 2 ชิ้น เพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้ผู้ใช้รถอื่นสังเกตเห็น หลีกเลี่ยงหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ

โดยกำหนดลักษณะของเครื่องหมายดังกล่าวเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ยาวไม่ต่ำกว่าด้านละ 50 เซนติเมตร พื้นเป็นสีขาวสะท้อนแสง มีเส้นขอบสีแดงสะท้อนแสงกว้าง 5 เซนติเมตร มีสัญลักษณ์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหัวท้ายมนสีดำกว้าง 8 เซนติเมตร ยาว 25 เซนติเมตร อยู่ตรงกลางบนพื้นสีขาวในแนวดิ่ง พร้อมขาตั้งหรือฐานตั้ง อย่างไรก็ตาม กรณีที่เครื่องยนต์หรือเครื่องอุปกรณ์ของรถขัดข้อง ผู้ขับรถจะต้องนำรถให้พ้นจากทางเดินรถโดยเร็วที่สุด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถออกจากทางเดินรถได้ ต้องจอดรถในลักษณะที่ไม่กีดขวางการจราจร และต้องแสดงสัญญาณไฟกะพริบ (ไฟฉุกเฉิน) และแสดงเครื่องหมายดังกล่าวบริเวณด้านหน้าและด้านท้ายรถ ระยะการวางไม่ต่ำกว่า 50 – 150 เมตร ซึ่งเป็นระยะที่สามารถเตือนให้ผู้ใช้รถอื่นสังเกตเห็นและหลีกเลี่ยงหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัย และให้รีบดำเนินการแก้ไขเคลื่อนย้ายรถออกจากทางเดินรถหรือไหล่ทางโดยเร็ว โดยกรมการขนส่งทางบกกำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการขนส่งจัดเตรียมเครื่องหมายดังกล่าวให้เรียบร้อยก่อนประกาศมีผลใช้บังคับในวันที่ 2 มกราคม 2561 ซึ่งผู้ประกอบการที่ไม่จัดเตรียมเครื่องหมายไว้ประจำรถมีความผิดฐานไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2558 มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และหากผู้ขับรถละเลยไม่แสดงเครื่องหมายหรือสัญญาณเมื่อจำเป็นต้องจอดรถในทางเดินรถหรือไหล่ทาง มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ ผู้ขับรถและผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกยกระดับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มประสิทธิภาพในการสังเกตเห็นรถขนาดใหญ่ได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน กำหนดให้รถโดยสารขนาดใหญ่และรถบรรทุก ที่จดทะเบียนใหม่ ต้องติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสง และเฉพาะรถบรรทุก ทุกลักษณะ ที่มีจำนวนเพลาล้อ กงล้อและยาง ตั้งแต่ 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น ขึ้นไป (ยกเว้นรถลากจูง) ต้องติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงควบคู่กับแผ่นสะท้อนแสงด้วย ซึ่งต้องมีคุณลักษณะ สี ขนาด และตำแหน่งติดตั้งตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถหลีกเลี่ยงหรือหยุดรถในระยะที่ปลอดภัย ลดโอกาสเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ โดยเชื่อมั่นว่าหากผู้ประกอบการขนส่งให้ความร่วมมือ ตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน จะเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

 

 


จำนวน