ผลงานของเรา

     

ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย
ในการทำงาน อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
และอุปกรณ์ป้องกันภัยด้านสิ่งแวดล้อม  รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านการจราจร แผงเหล็กกั้นจราจร เสื้อสะท้อนแสง/เสื้อจราจร  อุปกรณ์ดับเพลิงทุกประเภท ด้วยราคายุติธรรมรู้จัก ถังดับเพลิง การใช้งาน
ที่มา 
M2J Enterprise Co., LTD.