ความปลอดภัยส่วนบุคคล

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
      ความปลอดภัยส่วนบุคคลคือ องค์ประกอบด้านความปลอดภัยของพนักงานที่ช่วยให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย
มากยิ่งขึ้นซึ่งไม่ใช่แค่อุปกรณ์เซฟตี้เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงความรู้ด้านการอบรมที่พนักงานต้องได้รับการอบรมก่อนปฏิบัติงาน
ลองไปชมองค์ประกอบของความปลอดภัยส่วนบุคคลกัน
 
      การจัดการความปลอดภัยส่วนบุคคล
1.มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการทำงานในด้านนั้นๆ เพื่อให้ได้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
รวมถึงวิธีการป้องกัน
2.มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อให้พนักงานได้พร้อมสำหรับการทำงาน
3.ปฏิบัติตามข้อห้ามในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เช่น การไม่ดื่มเหล้า การไม่สูบบุหรี่ ในขณะทำงาน
4.สวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้อย่างถูกวิธีในขณะปฏิบัติงาน
5.สวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้ให้ครบถ้วน และสวมใส่ตลอดเวลาขณะทำงาน
6.เตรียมหน่วยฉุกเฉิน ปฐมพยาบาลไว้เสมอ เพื่อช่วยเหลือและส่งต่อผู้บาดเจ็บได้ทันท่วงที
 
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
     เป็นอุปกรณ์นิรภัยที่พนักงานผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่ให้ครบถ้วนและเหมาะสมกับงานที่กำลังปฏิบัติ
เพื่อป้องกันอันตรายและลดการบาดเจ็บจากเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลมีดังนี้
 
1.อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ 
2.อุปกรณ์ป้องกันหู
3.อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า และดวงตา
4.อุปกรณ์ป้องกันมือ
5.อุปกรณ์ป้องกันเท้า
6.อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
7.อุปกรณ์ป้องกันลำตัว แขน และขา
8.อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง
 
การเลือกซื้ออุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล
 
  1.เลือกซื้ออุปกรณ์เซฟตี้ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น อุปกรณ์เข็มขัดนิรภัย สำหรับงานที่ต้องปีนป่าย
  2.อุปกรณ์ต้องได้รับมาตรฐาน หรือมีคุณภาพสูง
  3.การซื้ออุปกรณ์ต้องซื้อครบเซ็ทตามการปฏิบัติงาน เช่น ถ้าต้องทำงานก่อสร้าง จะให้พนักงานใช้แต่เพียงหมวกนิรภัย
แต่เพียงอย่างเดียวโดยขาดรองเท้าเซฟตี้ไม่ได้
  4.อุปกรณ์นิรภัยในแต่ละคน ต้องมีขนาดที่สมส่วนของผู้สวมใส่ ไม่ให้หลวมเกินไป หรือคับเกินไป
เพราะจะมีผลต่อการปฏิบัติงานได้


Visitors: 68,200