รายละเอียดแผงกั้นจราจร

รายละเอียดแผงกั้นจราจร

“แผงกั้นจราจร” นอกจากจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแบ่งเขตแนวและจัดระบบการจราจรตามท้องถนนแล้ว
แผงกั้นจราจรยังสามารถนำมาประยุกต์การใช้งานต่างๆได้อย่างหลากหลายอีกด้วย 

1.แบ่งพื้นที่ห้ามจอดรถ

   สามารถใช้แผงกั้นจราจรในการแบ่งพื้นที่ห้ามจอดรถได้ โดยสามารถนำมาตั้งอยู่ในบริเวณที่ห้ามจอด เช่น พื้นที่ส่วนบุคคล 
ทางเข้าโรงจอดรถ พื้นที่หน้าบ้าน ฯลฯ เพื่อเป็นสัญญาณเตือนไม่ให้ผู้ใดนำรถเข้ามาจอดขวางทางนั่นเอง

2.เป็นสัญญานฉุกเฉิน

   ในกรณีที่มีอุบัติเหตุ เหตุที่ไม่คาดฝันหรือการปรับปรุงเส้นทางตามท้องถนน เช่น กรณีรถชน กรณีรถเสียหรือแม้กระทั่ง
การปรับปรุงเส้นทางการจราจรต่างๆ สามารถนำแผงกั้นจราจรมาวาง เพื่อเป็นการส่งสัญญานเตือนได้ เนื่องจากสีของแผงกั้นจราจรนั้น
จะมีสีที่โดดเด่นเห็นได้ชัดจึงสามารถใช้เป็นสัญญานเตือนภัยจากรถที่วิ่งอยู่ตามท้องถนนได้ เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุด

3.แบ่งช่องทางการจราจร

   ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของแผงกั้นจราจรคือการแบ่งช่องทางการจราจรตามท้องถนน ซึ่งคุณสามารถนำมาจัดเรียงให้เป็นแนวตรง
แนวโค้งหรือแนวหักมุมได้ เพื่อทำให้รถสามารถวิ่งตามเส้นทางที่คุณจัดไว้ได้อย่างตรงจุดและแม่นยำ 
อีกทั้งยังเป็นการจัดการจราจรที่เห็นผลและยังช่วยลดปัญหารถติดได้ดีวิธีหนึ่งอีกด้วย

4.เป็นแนวกั้นอาณาเขต

 

   สำหรับอาคารบ้านเรือน ร้านค้า หรืออาคารพาณิชย์ต่างๆที่อยู่ติดกัน สามารถนำแผงกั้นจราจรนี้มาแบ่งกั้นอาณาเขตได้
เพื่อกำหนดพื้นที่ส่วนตัวของให้ชัดเจนได้ โดยสามารถวางเป็นแนวยาวเพื่อบ่งบอกตำแหน่งที่ตั้งได้อย่างชัดเจน
อีกทั้งคุณยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในบริเวณพื้นที่กลางแจ้งที่มีการจัดงานต่างๆได้อีกด้วย เช่น การแบ่งโซนร้านค้า
แบ่งโซนเวทีการแสดง แบ่งจุดจำหน่ายคูปอง แบ่งส่วนเข้า-ออก ของประชาชน แบ่งโซนจอดรถ ฯลฯ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุด

Visitors: 68,205