ถังดับเพลิงชนิดน้ำ

 ถังดับเพลิงชนิดน้ำ 6 ลิตร
          ถังดับเพลิง ชนิดน้ำ (WATER)
ชนิดยกหิ้ว ตัวถังแสตนเลส ขนาดบรรจุ 6 ลิตร
เน้นฉีดดับไฟที่เกิดจากไม้ กระดาษ ผ้า ยาง พลาสติก
คุณสมบัติดับไฟ (CLASS A)
เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องเก็บสินค้า หรือพื้นที่อื่นๆที่อาจเกิดเพลิงไหม้จากเชื้อเพลิง Class A

 ถังดับเพลิงชนิดน้ำ 9 ลิตร

          ถังดับเพลิง ชนิดน้ำ (WATER)
ชนิดยกหิ้ว ตัวถังแสตนเลส ขนาดบรรจุ 6 ลิตร
เน้นฉีดดับไฟที่เกิดจากไม้ กระดาษ ผ้า ยาง พลาสติก
คุณสมบัติดับไฟ (CLASS A)
เหมาะสำหรับติดตั้งในห้องเก็บสินค้า หรือพื้นที่อื่นๆที่อาจเกิดเพลิงไหม้จากเชื้อเพลิง Class A

Visitors: 82,192