แผงกั้นจราจร article

แผงกั้นจราจร

แผงกั้นของเรา เป็นแผงที่เหมาะสำหรับใช้ในงานกั้นทางจราจร กั้นแบ่งเขตพื้นที่ อาคารจอดรถ งานก่อสร้าง ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อเพิ่มการมองเห็นที่ชัดเจน สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย กั้นเขตพื้นที่ที่ต้องการควบคุม หรือพื้นที่การทำงาน หรือ
กั้นเพื่อเปลี่ยนช่องทางการเดินของยานพาหนะ พื้นที่ห้ามเข้าต่างๆ โดยสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก ใช้วัสดุที่คงทน แข็งแรง
และได้มาตรฐาน

แผงเหล็กกั้นจราจร "แบบขาตั้ง"

• ผลิตจากเหล็กท่อดำ กรอบนอก ขนาด 6 หุน ทากันสนิม และทาทับด้วยสีน้ำมัน สีแดง
• ซี่ท่อเหล็ก ขนาด 4 หุน ทากันสนิม และทาทับด้วยสีน้ำมัน
• ตัวฐาน ใช้ท่อเหล็ก ขนาด 6 หุน มีเพลทรองด้านล่าง
• เหล็กดามขา ใช้ท่อเหล็ก 4 หุน
• ห่วงเหล็ก
• ตะขาเหล็ก

 

แผงเหล็กกั้นจราจร "แบบมีล้อ"

• ผลิตจากเหล็กท่อดำ กรอบนอกใช้ท่อเหล็ก ขนาด 6 หุน ทากันสนิม และทาทับด้วยสีน้ำมันสีแดง
• ซี่ท่อเหล็ก ขนาด 4 หุน ทากันสนิม และทาทับด้วยสีน้ำมัน
• ตัวฐานขา ใช้ท่อเหล็ก ขนาด 6 หุน
• เหล็กดามขา ใช้ท่อเหล็ก 4 หุน
• ล้อเลื่อนติดแผง เป็นล้อยางกะทะพลาสติก 8 นิ้ว

**สามารสั่งป้ายเพื่อติดบนแผงกั้นได้ รับทำป้ายทุกรูปแบบ**

 

Visitors: 31,210