Drager Pss 3000

รหัสสินค้า : DragerPSS3000

ราคา

0.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 0.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Drager PSS 3000

(เครื่องช่วยหายใจแบบพจญเพลิง)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อใช้เป็นเครื่องช่วยหายใจสำหรับปฏิบัติงานขณะดำเนินการดับเพลิง หรือช่วยเหลือผู้ประสบเหตุในอาคารและนอกอาคาร หรือบริเวณที่มีอากาศไม่เพียงพอต่อการหายใจ หรือบริเวณที่มีก๊าซพิษ ก๊าซติดไฟ ใช้สำหรับงานกู้ภัยในพื้นที่อันตราย
  •  

** มีค่าดำเนินการขอยุทธภัณฑ์ 6000 บาท **

Visitors: 165,536