กฏเหล็ก 10 ข้อ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานเครื่องจักร

1. ห้ามใช้เครื่องจักร โดยไม่มีหน้าที่ หรือได้รับการอบรมมาก่อน

2. ใช้เครื่องจักรอย่างระมัดระวัง ปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือขั้นตอนที่กำหนดเสมอ

3. ห้ามถอดเครื่องมือนิรภัย หรือที่ครอบป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรออกเด็ดขาด

4. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมกับการ

5. ระวังอย่าให้มือ หรือส่วนใดของร่างกายเข้าใกล้จุดหมุน จุดหนีบ หรือส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร

6. ขณะเครื่องจักรกำลังทำงานอย่าปรับแต่งทำความสะอาด หรือพยายามดึงชิ้นงานที่ติดขัด โดยไม่หยุดเครื่องจักรก่อน

7. สวมใส่เสื้อผ้าที่กระชับ ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับ ที่อาจถูกเครื่องจักหนีบหรือดึงได้

8. ขณะทำการตรวจสอบ แก้ไข หรือซ่อมแซมเครื่องจักร ให้แขนป้ายเตือน และใส่กุญแจล็อคตลอดเวลา

9. ก่อนปฏิบัติงาน ต้องตรวจสอบสภาพเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดีเสมอ

10. หากพบเครื่องจักร เครื่องมือนิรภัย หรือที่ครอบป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรที่ชำรุด หรือสูญหายไป ให้รีบแจ้งหัวหน้างานทันที

Visitors: 161,632