อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

อุปกรณ์ เซฟตี้ ส่วนบุคคล PPE ที่ทางบริษัท M2J
จัดจำหน่ายได้แก่ ผ้าปิดจมูก , หน้ากากครึ่งหน้า
หน้ากากป้องกันอนุภาคขนาดเล็ก
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection) 
ทำหน้าที่ปกป้องผู้ใช้จากการหายใจในสิ่งปนเปื้อนในอากาศ ซึ่งจะช่วยรักษาสุขภาพของระบบทางเดินหายใจ 
    อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจมี 2 ประเภท 

  1) อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กรองสารเคมีและก๊าซหรืออนุภาคในอากาศจากอากาศที่ผู้ใช้หายใจ
การกรองอาจเป็นแบบพาสซีฟหรือแอคทีฟ เช่น หน้ากากป้องกันแก๊สพิษและแบบกรองอนุภาค
  2) อุปกรณ์ที่ปกป้องผู้ใช้ด้วยการจัดหาอากาศที่สะอาดและเป็นที่ต้องการจากแหล่งอื่น
ประเภทนี้รวมถึงเครื่องช่วยหายใจของสายการบินและเครื่องช่วยหายใจ (SCBA)
ในสภาพแวดล้อมการทำงานเครื่องช่วยหายใจจะทำงานเมื่อไม่มีการระบายอากาศเพียงพอ
หรือระบบควบคุมทางวิศวกรรมอื่น ๆ ไม่สามารถทำได้หรือไม่เพียงพอ

 

 

Visitors: 38,630