อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน

    อุปกรณ์ เซฟตี้ ส่วนบุคคล PPE ที่ทางบริษัท M2J จัดจำหน่ายได้แก่ ปลั๊กอุดหู Ear Plug , ที่ครอบหู Ear Muff

อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Hearing Protection)

   เสียงดังในโรงงานมักถูกมองว่าเป็นอันตรายในการทำงานเนื่องจากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา ตามสถิติปี 2550 ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าคนงานประมาณ 22 ล้าน มีการสัมผัสกับระดับเสียงที่เป็นอันตราย และในแต่ละปีมีการสูญเสียการได้ยินจากการทำงานคิดเป็น 14% ของผู้ที่เจ็บป่วยจากการทำงานทั้งหมด โดยมีผู้ป่วยประมาณ 23,000 รายเกิดความบกพร่องทางการได้ยินอย่างถาวร หน่วยงานการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยกำหนดมาตรฐานการสัมผัสกับเสียงในการทำงาน (NIOSH) แนะนำให้ระดับเสียงไม่ควรเกิน 85 dBA ต่อ 8 ชั่วโมงเพื่อลดการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดังในการทำงา

Visitors: 31,198