อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน

อุปกรณ์ เซฟตี้ ส่วนบุคคล PPE ที่ทางบริษัท M2J จัดจำหน่าย
ได้แก่ ปลั๊กอุดหู Ear Plug , ที่ครอบหู Ear Muff
อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Hearing Protection)
   เสียงดังในโรงงานมักถูกมองว่าเป็นอันตรายในการทำงานเนื่องจากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา
ตามสถิติปี 2550 ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าคนงานประมาณ 22 ล้าน มีการสัมผัสกับระดับเสียงที่เป็นอันตราย
และในแต่ละปีมีการสูญเสียการได้ยินจากการทำงานคิดเป็น 14% ของผู้ที่เจ็บป่วยจากการทำงานทั้งหมด
โดยมีผู้ป่วยประมาณ 23,000 รายเกิดความบกพร่องทางการได้ยินอย่างถาวร หน่วยงานการจัดการด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยกำหนดมาตรฐานการสัมผัสกับเสียงในการทำงาน
(NIOSH) แนะนำให้ระดับเสียงไม่ควรเกิน 85 dBA ต่อ 8 ชั่วโมงเพื่อลดการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดังในการทำงา

 

Visitors: 75,720