อุปกรณ์ป้องกันมือ

อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) 

     ในขณะปฎิบัติงานที่ต้องใช้ส่วนของมือ นิ้วมือ และแขน นั้นมีความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสกับสิ่งของ
วัสดุอุปกรณ์ หรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดอันตายร้ายแรงได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมือชนิดต่างๆ
ซึ่งลักษณะการบาดเจ็บในการทำงานมีดังนี้
   - การบาดเจ็บที่บาดแผลเกิดขึ้นเมื่อมือและนิ้วมือถูกจับบีบหรือบดในโซ่ล้อลูกกลิ้งหรือเฟืองของเครื่องจักรต่าง ๆ
และได้รับบาดแผลทางผิวหนังเส้นเอ็นหลอดเลือดและเส้นประสาท ผิวหนังโดนเจาะมีรอยขีดข่วนระคายเคืองกระดูกร้าว
และเคล็ดขัดยอก
 - การบาดเจ็บจากการสัมผัสหรือการซึมผ่าน เมื่อมือเราสัมผัสกับของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนตัวทำละลาย กรดผงซักฟอก ของเหลวไวไฟ และสารอื่นๆ ที่ซึมผ่านผิวหนังทำให้เกิดการไหม้ทางเคมี หรือการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อระคายเคืองต่อผิวหนัง ผิวหนังอักเสบ ซึ่งระยะยาวอาจมีผลการก่อมะเร็ง ฯลฯ
- การบาดเจ็บในงานที่ต้องมีการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ อย่างรวดเร็วเป็นเวลานาน การบาดเจ็บเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูก
- การบาดเจ็บจากความร้อน เกิดขึ้นเนื่องจากอุปกรณ์หรือไฟไหม้ที่อุณหภูมิสูงในขณะที่ใช้งานชิ้นส่วนที่ร้อน,
แม่พิมพ์เทอร์โมพลาสติก, การเชื่อม, งานหล่อ, ธุรกิจอาหาร 
สัมผัสความร้อนจากอาหารในเตาอบเกิดแผลไหม้ เป็นต้น

เพื่อป้องกันมือของเราจากการบาดเจ็บเหล่านี้เราควรทำสิ่งต่อไปนี้
ทำการประเมินความเสี่ยง ติดตามคู่มือผู้ใช้และฉลากผลิตภัณฑ์

  1. ใช้ถุงมือที่เหมาะสม (ประเภทขนาดและรูปร่าง)
  2. หลีกเลี่ยงการใช้แหวนนิ้วและเครื่องประดับเช่นกำไลหรือนาฬิกา
  3. เปลี่ยนด้ามจับตำแหน่งมือ หรือมีการพักมือเมื่อมีการทำงานเป็นเวลานาน 
ใช้เครื่องป้องกันและอุปกรณ์ความปลอดภัย ฯลฯ ตลอดเวลา
  4. ล็อคและปิดอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งาน 
  5. ล้างมือให้สะอาดเมื่อสัมผัสกับสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือตามความเหมาะสม

Visitors: 95,013