อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย

อุปกรณ์ป้องกันความร้อนชุดกันสารเคมี , เข็มขัดพยุงหลัง Back Support

 อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (Protective Clothing)
     PPE แบบนี้ครอบคลุมทุกอย่าง รวมถึงชุดและเครื่องแบบต่างๆ ที่สวมใส่เพื่อป้องกันผู้ใช้จากอันตราย
เช่นเสื้อโค๊ทในแล็บที่นักวิทยาศาสตร์ใส่ และเสื้อชูชีพที่ใส่โดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้ตามกฎหมาย
 หรือชุดจั้มสูทซึ่งสวมอยู่เป็นประจำ ก็รวมอยู่ในประเภทนี้ 

 

 

 

Visitors: 75,714