สินค้าความปลอดภัยอื่นๆ

 

เข็มขัดนิรภัย ครึ่งตัว เต็มตัว ปีนเสา 
เชือกเซฟตี้ เชือกช่วยชีวิต เชือกโรยตัว ตะขอนิรภัย 
ห่วงนิรภัย ตัวล็อกกันตก
 ---------------------------------------------------------------

อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง (Fall Protection)
การป้องกันการตก คือการควบคุมการทำงานเพื่อปกป้องบุคคลจากการล้ม 
หรือกรณีตก แล้วไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์
ป้องกันการตก จะใช้เมื่อ ทำงานที่ความสูง หรือทำงานใกล้ขอบ ใกล้หลุม
หรือทำงานบนพื้นผิวที่ชัน การป้องกันการหกล้มมีอยู่ 


4  ประเภทที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

1) การกำจัดการตก คือการทำให้สถานที่ทำงานนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยงการตก
2) การป้องกันการตก คือการลดความเสี่ยงจากการตก
3) การหยุดการตก คือการใช้อุปกรณ์เมื่อเกิดเหตุ เช่นเข็มขัดนิรภัย  
4) การควบคุมการจัดการ คือการควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเฉพาะ                               
(จป.) หรือหัวหน้างาน รวมการบังคับใช้นโยบายความปลอดภัย การฝึกอบรมคนงาน
โดยเฉพาะที่ทำงานบนที่สูง เป็นต้น

                  มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

**ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ- องค์การมหาชน**


Visitors: 62,976