ป้ายจราจรและความปลอดภัย

ความสำคัญของป้ายความปลอดภัย

1. เพื่อแจ้งถึงสภาวะ สภาพแวดล้อม ที่มีความปลอดภัย

2. เพื่อแจ้งเตือนให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องให้ระวัง และปฏิบัติอย่างระมัดระวังตามป้ายเตือน

3. เพื่อแจ้งข้อบังคับ ข้อกำหนด ให้พื้นที่นั้นๆ โดยต้องทำตาม งดการกระทำ รวมถึงการกระทำบางสิ่งบางอย่างตามป้ายที่ระบุไว้


Visitors: 165,531