อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง


อุปกรณ์ ป้องกันการตกจากที่สูง 
ที่ทางบริษัท M2J 
จัดจำหน่ายได้แก่ เข็มขัดนิรภัย ครึ่งตัว เต็มตัว ปีนเสา 
เชือกเซฟตี้ เชือกช่วยชีวิต เชือกโรยตัว ตะขอนิรภัย 
ห่วงนิรภัย ตัวล็อกกันตก
 
อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง (Fall Protection)

การป้องกันการตก คือการควบคุมการทำงานเพื่อปกป้องบุคคลจากการล้ม 

หรือกรณีตก 
แล้วไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์ป้องกันการตก จะใช้เมื่อ

ทำงานที่ความสูง หรือทำงานใกล้ขอบ ใกล้หลุมหรือทำงานบนพื้นผิวที่ชันการป้องกันการหกล้มมีอยู่สี่

ประเภทที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

1) การกำจัดการตก คือการทำให้สถานที่ทำงานนั้นๆ ไม่มีความเสี่ยงการตก

2) การป้องกันการตก คือการลดความเสี่ยงจากการตก

3) การหยุดการตก คือการใช้อุปกรณ์เมื่อเกิดเหตุ เช่นเข็มขัดนิรภัย  
4) การควบคุมการจัดการ คือการควบคุมดูแลโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเฉพาะ                               (จป.) หรือหัวหน้างาน รวมการบังคับใช้นโยบายความปลอดภัย การฝึกอบรมคนงาน
โดยเฉพาะที่ทำงานบนที่สูง เป็นต้น

มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

**ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ- องค์การมหาชน**

Visitors: 31,198