ไฟหมุน/สัญญาณไฟ

ไฟหมุนยี่ห้อ BAIMER SIZE 1 มีสีแดง เหลือง
ไฟหมุนยี่ห้อ BAIMER ขนาด 5 นิ้ว
ไฟหมุนยี่ห้อ BAIMER  SIZE 2 ขนาด 6 นิ้ว

ไฟกระพริบ 3นิ้ว ฐานแม่เหล็ก หลอด สีเหลือง, สีแดง 
ไฟกระพริบ 3นิ้ว

สูงจากฐาน 14.5 ซม. / โคม 8.5 ซม.เฉพาะฐานสูง 6 ซม.
ไดมิเตอร์ฐาน 7.5 ซม. /รอบวงโคม 22.1 ซม. 
รอบวงฐาน 23.1 ซม.ตัวฐานเป็นแม่เหล็ก 

ใช้ถ่าน 2A จำนวน 3 ก้อน
 .......................................... 

ไฟกระพริบ 4 นิ้ว ฐานแม่เหล็ก
ไฟกระพริบ 4 นิ้ว ฐานแม่เหล็ก
 ..........................................
ไฟโซล่าเซลล์ (ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์)
(สีแดง / เหลือง)

ไฟโซล่าเซลล์ (ไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์) (สีแดง / เหลือง)
 แผงโซล่าเซลล์ 
ไฟ 12โวลต์/ อายุการใช้งาน 100,000 ชม.
ไฟกระพริบ 60 ครั้งต่อนาที
 ระยะมองเห็น ประมาณ 1,000 เมตร หรือมากกว่า
เลนส์ใส
โคมสีดำ

  ..........................................

 

Visitors: 45,735