ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง

ตู้เก็บถังดับเพลิง 1 ถัง (40*70*20ซม.)
ตู้เก็บเครื่องดับเพลิงแบบถังคู่ ขนาด 60x70x20 cm
ตู้เก็บสายดับเพลิง กระจกธรรมดา กุญแจกดเด้ง
(60*70*20ซม.)
ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง กระจกธรรมดา กุญแจกดเด้ง
(80*100*30ซม.)
ตู้เก็บสาย กระจกธรรมดา พร้อมสาย1.5นิ้ว พร้อมอุปกรณ์
ตู้เก็บสายดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์(80*100*35ซม.)
ตู้เก็บสายดับเพลิง พร้อมอุปกรณ์Fire Hose Rack(80*100*30ซม.)
Visitors: 82,192