ถังดับเพลิง Co2

ถังดับเพลิงก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์
Visitors: 45,736