ถังดับเพลิง Co2

ถังดับเพลิงก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์
  ถังดับเพลิงก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) 5ปอนด์ (ท่อเหล็ก)ถังดับเพลิง
ชนิดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ตัวถังที่ใช้บรรจุก๊าช (Co2)
ทนต่อความหนาแน่นของแรงอัด มีน้ำหนักเบากว่าถังเหล็กทั่วไป 

คุณสมบัติของก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2)
 -ช่วยในการดับไฟ ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า ฉีดเสร็จไม่ทิ้งคราบสกปรกและไม่ทำความเสียหายต่อวัสดุ
เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่น คอมพิวเตอร์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป เน้นดับไฟ (CLASS BC) ประเภท น้ำมัน สารไวไฟ แก๊สติดไฟ
ไฟฟ้าลัดวงจร

ขนาดถังดับเพลิง
-ถังดับเพลิงก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) 5ปอนด์ (ท่อเหล็ก)

-ถังดับเพลิงก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) 10ปอนด์ (ท่อเหล็ก)
-ถังดับเพลิงก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) 15ปอนด์ (ท่อเหล็ก)
-ถังดับเพลิงก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) 50ปอนด์ (ท่อเหล็ก)

ถังดับเพลิงก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์
Visitors: 130,224