ถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหย

 ถังดับเพลิง ชนิดน้ำยาเหลวระเหย (BF2000 NON CFC)

     เป็นน้ำยาเหลวระเหย ที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่ติดไฟไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้า
เป็นสารทดแทนฮาลอน (ถังเหลืองเดิม) NON BCF/CFC ตัวสารเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เหมาะสำหรับห้องคอนโทรลไฟฟ้า ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องที่มีวัสดุเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาแพง
ฉีดเสร็จไม่ทำความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า คุณสมบัติดับไฟ (CLASS ABC)

ประเภทไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก น้ำมัน สารไวไฟ แก๊สติดไฟต่างๆ ไฟฟ้าลัดวงจร

  1. ถังดับเพลิงNON C.F.C BF2000 2 ปอนด์
  2. ถังดับเพลิงNON C.F.C BF2000 5 ปอนด์
  3. ถังดับเพลิงNON C.F.C BF2000 10 ปอนด์
  4. ถังดับเพลิงNON C.F.C BF2000 15 ปอนด์
  5. ถังดับเพลิงNON C.F.C BF2000  50 ปอนด์
Visitors: 82,198