ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง

ขนาดถังดับเพลิง

  1. ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง  ( DRY CHEMICAL)  ขนาด 2.2 ปอนด์
  2. ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง  ( DRY CHEMICAL)  ขนาด 5 ปอนด์  1A2B
  3. ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง  ( DRY CHEMICAL)  ขนาด 10 ปอนด์ 4A5B
  4. ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง  ( DRY CHEMICAL)  ขนาด 15 ปอนด์ 4A5B
  5. ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง  ( DRY CHEMICAL)  ขนาด 50 ปอนด์
Visitors: 82,185