ลูกบอลดับเพลิง

ลูกบอลดับเพลิง

มีขนาด 4 นิ้ว น้ำหนัก 400-500 กรัม และ ขนาด 6 นิ้ว นำ้หนัก 1.3 กิโลกรัม
ตัวสารเป็นชนิดผงเคมีแห้ง เพียงโยนเข้ากองเพลิง 3-10 วินาที
ลูกบอลจะทำปฏิกิริยากับความร้อน  แตกโพล๊ะตัวสารกระจายออก ณ จุดตก
ในรัศมี 1.296 เมตร คุณสมบัติดับไฟ (CALSS ABC)

Visitors: 82,198