สายส่งน้ำดับเพลิง

สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบโพลิเอสเตอร์ สีแดง
สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบโพลิเอสเตอร์ สีขาว ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20  เมตร
สายส่งน้ำดับเพลิงผ้าใบโพลีเอสเตอร์ สีขาว ขนาด 2.5 นิ้ว พร้อมข้อต่ออัดเกลียว อเมริกันทองเหลือง 2.5 นิ้ว
สายส่งน้ำดับเพลิงผ้าใบโสีขาว พร้อมข้อต่อสวมเร็วอลูมิเนียมหัวโต
ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร
สายส่งน้ำดับเพลิงผ้าใบสีขาว ขนาด1.5 พร้อมข้อต่อสวมเร็วทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร
สายส่งน้ำดับเพลิงชนิดผ้าใบโพลิเอสเตอร์ สีแดง ยี่ห้อ Anzen ขนาด 1.5  นิ้ว  ยาว 30 เมตร  พร้อมข้อต่อสวมเร็วหัวโตทองเหลือง 1.5 x 2.5 นิ้ว
สายส่งน้ำดับเพลิง ANZEN ชนิดยางไนไตรล์
สายส่งน้ำดับเพลิง ANZEN ชนิดยางไนไตรล์ ไม่มีขอ้ต่อ
สายดับเพลิงชนิดยางไนไตรล์ "ANZEN-G"
เป็นสายดับเพลิงที่มีความยืดหยุ่นสูง มีริ้วที่ใหญ่หนา 2.5 ม.ม. ทนต่อการลากถูสำหรับงานดับเพลิงภาคสนาม  ทนขีดข่วนได้สูง
สายส่งน้ำดับเพลิง ANZEN-G พร้อมข้อต่อ

รายละเอียด
สายส่งน้ำดับเพลิง ANZEN -G ชนิดยางไนไตรล์ 
สายส่งน้ำดับเพลิง ANZEN ชนิดยางไนไตรล์ 

Visitors: 130,226