อะไหล่ดับเพลิง

อุปกรณ์ดับเพลิง อะไหล่อุปกรณ์ดับเพลิง

     อุปกรณ์ดับเพลิง อะไหล่อุปกรณ์ดับเพลิง ใช้สำหรับนำไปเปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณ์ดับเพลิงที่พนักงานใช้งาน 
ได้แก่ ตู้เก็บสายดับเพลิง ตู้เก็บชุดดับเพลิง ตู้เก็บอุปกรณ์สั่งขนาดพิเศษ สายส่งน้ำหลากหลายชนิด
ข้อต่อทองเหลือง ข้อต่อสแตนเลส ปืนฉีดน้ำดับเพลิง หัวฉีดน้ำยาโฟม ตัวแยกสองทาง ขวานดับเพลิง
และอุปกรณ์อย่างอื่นอีกมากมาย

หัวฉีดลำตรง ทองเหลือง,อลูมิเนียม
หัวฉีดยาว มีมือถือ
ขนาด 2.5 * 31 นิ้ว ทองเหลือง ชุบโครเมี่ยม
หัวฉีดม่านน้ำ
หัวฉีดโฟม
ขนาด 2.5 นิ้ว
ขนาด 2.5 นิ้ว ทองเหลือง
ขนาด 2.5 นิ้ว ทองเหลือง ชุบโครเมี่ยม
หัวฉีดปรับฝอย สวมปลายหัวฉีด ขนาด 1.5นิ้ว ทองเหลือง
หัวฉีดปรับฝอย เกลียวAmerican
ขนาด 1.5นิ้ว ทองเหลือง
ขนาด 2.5นิ้ว ทองเหลือง
หัวฉีดบอลวาล์ว มีม่านน้ำ
ขนาด 2.5นิ้ว
หัวฉีดคันโยก 3จังหวะ
ขนาด 1.5นิ้ว
หัวฉีด PROTEK 366 ไซส์ 2.5 นิ้ว

รายละเอียด

Size 2.5"
หัวแกะ ทางออกเกียวหยาบ
สวมเร็วตัวผู้เกลียวใน
อะแด๊ปเตอร์ สวมเร็ว2.5นิ้ว ทางออก2นิ้ว เกลียวในทองเหลือง / อลูมิเนียม
สวมเร็วตัวผู้เกลียวนอก
ฝาปิดทางจ่ายน้ำตัวเมีย
ขนาด 2.5นิ้ว ทองเหลือง
ฝาปิดทางจ่ายน้ำตัวผู้
นิปเปิล เกลียวแป็ป
ข้อลดหูกระต่ายข้อลดหูกระต่ายอลูมิเนียม ขนาด 4นิ้ว เกลียว X 2.5นิ้ว สวมเร็วตัวเมีย
ข้อลดหูกระต่ายทองเหลือง ขนาด 4นิ้ว เกลียว X 2.5นิ้ว สวมเร็วตัวเมีย
ข้อต่อ ขนาด 1.5 นิ้ว ทองเหลือง
ข้อต่อสวมเร็วตัวเมีย
ข้อต่อสวมเร็วตัวผู้
ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวใน
ข้อต่อข้างหูเดียวเกลียวนอก
Visitors: 82,198