เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ

เครื่องดับเพลิงชนิด Automatic/เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ

-เครื่องดับเพลิงชนิดอัตโนมัติแบบติดตั้งเพดาน ชนิดผงเคมีแห้ง 
และน้ำยาเหลวระเหย
เหมาะกับติดตั้ง สถานที่ ที่เน้นย้ำเรื่องความสะอาดเป็นพิเศษ
อย่างเช่น อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเซิรฟเวอร์ 
ห้องควบคุมไฟฟ้า ห้องแลป ห้องเก็บเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
รวมทั้งไลน์การสร้างที่มีเครื่องจักรมูลค่าสูง 
ทำงานเองโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้
โดยหัวฉีดแบบสปริงเกอร์จะทำงานเมื่อได้รับอุณหภูมิสูงถึง 68 องศาเซลเซียส
(155องศาฟาเรนไฮด์) หรืออุณหภูมิที่กำหนดตามแต่ชนิดของหัวฉีดสปริงเกอร์

เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดBF2000 NON C.F.C. 10 ปอนด์
เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดBF2000 NON C.F.C. 15ปอนด์
เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดผงเคมีแห้ง 10 ปอนด์
เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ ชนิดผงเคมีแห้ง 15ปอนด์

รายละเอียดเครื่องดับเพลิงชนิด Automatic/เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ

Visitors: 82,185