เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว

เพิ่ม Support ตั้งแต่ต้นคอจนถึงช่วงเอวและบริเวรขาทั้งสองข้างมี D-ring ด้านหน้า 2 จุด ด้านหลัง 1 จุด Loop 4 จุดพร้อมอะไหล่เชือก Absorber Webbing 2 Hook
เข็มขัด MS-757 + MS-522อะไหล่เชือกตะขอใหญ่ ปลดอะไหล่เชือกได้ ยึดโดย Carabinerมี D-ring 5 จุด พร้อมอะไหล่เชือก Absorber Webbing 2 Hook
เข็มขัด MS-757 + MS-502 พ้อมอะไหล่เชือก
เข็มขัด MS-777 + MS-532
เข็มขัด MS-777 + MS-512
เข็มขัด MS-777 + MS-521
เข็มขัด MS-777 + MS-502
เข็มขัด MS-757 + MS-532
เข็มขัด MS-757+ Webbing 2 Hook
เข็มขัด MS-757 + MS-521
เข็มขัด MS-730 + MS-532
เข็มขัดMS-730 + Absorber webbing 2 hook
เข็มขัด MS-730 + MS-512
เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว MS-730 + Absorber webbing 1 hook
เข็มขัด MS-730 + MS-502
เข็มขัด MS-727 + MS-532
เข็มขัด MS-727 + MS-522
เข็มขัด MS-727 + MS-512
เข็มขัด MS-727+MS-521
เข็มขัด MS-757 + MS-502
เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว MS-777 Absorber Webbing 1 Hook
เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว MS-777 Lanyard 2 Hook
เข็มขัดนิรภัยเต็มตัวMS-777 Lanyard 1 Hook
เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว Safety harness มี D-ring 5 จุด และ Back support อะไหล่เชือกตะขอใหญ่ 2ตะขอ
เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว MS-757 Absorber Webbing 1 Hook
เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว MS-757 Lanyard 1 Hook
เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว MS-717K + Lanyard 2Hook
เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว MS-717K
เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว MS-717
เข็มขัด MS-717 NEW STYLE+ MS-521 พร้อมอะไหล่เชือก
เข็มขัดMS-717 NEW STYLE+ MS-532
เข็มขัด MS-717 NEW STYLE+ MS-522
เข็มขัด MS-717 NEW STYLE+ MS-512
MS-717K+Absorber Lanyard 2 Hook
เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว 2 ตะขอ รุ่น MS-717K+Absorbor Webbing 2 Hook
MS-717K + Absorber Webbing 1 Hook
Visitors: 130,225