อุปกรณ์อะไหล่กันตก

อุปกรณ์ป้องกันการตก
  อุปกรณ์ป้องกันการตกเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้ปฎิบัติงานสามารถทำงาน
ในสถานที่เสี่ยงอันตรายในการพลัดตกลงมาโดยเฉพาะใน การปฏิบัติงานบนที่สูงเกิน 4 เมตร
การป้องกันการตกมีอยู่ 3 ประเภท

1.การป้องกันในสถานที่ทำงาน
- มีการจัดระบบงานเพื่อที่จำกัดการทำงานบนที่สูง
- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตกเพื่อลดความเสี่ยง เช่น นั่งร้าน,ตาข่าย
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกส่วนบุคคลเมื่อไม่สามารถติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการตกได้
2. การป้องกันที่ตัวผู้ปฏิบัติงาน
- การฝึกอบรมให้กับผู้ที่ต้องขึ้นไปปฏิบัติงานบนที่สูง
3. การป้องกันโดยใช้อุปกรณ์ป้องกันการตก
- โดยการใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ในกรณีที่ไม่มีมาตรฐานให้
ขอใบรับรองผลการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิต

- ไม่สร้างระบบการป้องกันการตกด้วยตนเอง

ตัวดูดซับแรงกระแทก CK-005
ตัวล็อกเชือกกันตก CK-571
ห่วงนิรภัย CK-421
CK-311 (ตะขอนิรภัยระบบล็อค 2ชั้น)
เชือกช่วยชีวิต
เชือกโรยตัว SR-11
เชือกช่วยชีวิต SAL-02
Webbing Lanyard MS-21
Safety Landyars 2 hook(อะไหล่เชือก 2 ตะขอ)
อะไหล่เชือก 1 ตะขอ MS-20
เชือกช่วยชีวิต SAL-01
Visitors: 68,200