5 สิ่งควรระวังหน้าฝน

 

1. โรคติดต่อ

โรคระบบทางเดินหายใจ ในหน้าฝนอากาศเริ่มเย็นลง และมีความชื้นสูงขึ้น ทำให้เชื้อโรคสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ จึงควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และหลักเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วย

2. อุบัติเหตุจราจร

อุบัติเหตุที่เกิดในหน้าฝนมักเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรง และสร้างความสูญเสียให้กับผู้ประสบเหตุ ส่วนใหญาจะได้รับบาดเจ็บจากการกระแทก กระดูกหัก หรือเสียเลือดเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ช่วงหน้าฝนผู้ขับขี่ยานพาหนะ ควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ

3. อันตรายจากไฟดูด และไฟช็อต

มักเกิดจากอุปรณ์เครื่องใช้ที่มีไฟรั่ว ควรติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้าน หรือต่อสายดิน

4. สัตว์มีพิษ

ควรหลีกเลี่ยงการเดินในที่รก มีหญ้าสูง โดยเฉพาะเวลากลางคืน

5. ฟ้าผ่า

หากอยู่ในที่โล่งแจ้งให้หาที่หลบที่ปลอดภัย เช่น ในตัวอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงมั่นคง หลีกเลี่ยงการหลบบริเวณใต้ต้นไม้

Visitors: 161,639