เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

หลักการตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้น เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

– ตรวจระบบไฟส่องสว่างทั้งหมด
– ตรวจสภาพยางรถยนต์ และเช็กลมยาง
– ตรวจระบบแตร
– ตรวจยางใบปัดน้ำฝน
– ระดับน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง, น้ำมันเกียร์, น้ำมันเบรก และน้ำมันพวงมาลัย)
– ระดับน้ำในหม้อน้ำและถังพักน้ำ
– ระดับน้ำกรดของแบตเตอรี่
– ระดับน้ำล้างกระจก (ทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ในระดับที่กำหนด)
– ตรวจห้องโดยสาร
– เข็มขัดนิรภัย
– แป้นเบรก แป้นคลัตช์ และเบรกมือ
– มาตรวัดต่าง ๆ
– ตรวจห้องเก็บสัมภาระ
– ยางอะไหล่ (ต้องมีพร้อม)
– เครื่องมือประจำรถ (เช่น เครื่องมือเปลี่ยนยาง)

Visitors: 161,624