การป้องกันการเกิดอัคคีภัย

1. ติดป้ายสัญลักษณ์ทางออกที่ชัดเจนบนประตู

ทางออกฉุกเฉินโรงงานให้เช่า

สัญลักษณ์ที่ประตูทางออกควรชัดเจน มองเห็นง่าย และสะดุดตา อาจติดป้ายแบบกล่องไฟหรือใช้สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงก็ได้ นอกจากนี้ควรใช้รูปภาพหรือข้อความที่เป็นสากลเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันสำหรับพนักงานทุกคนว่า “นี่คือประตูทางออก”

2. อย่าล็อคทางเข้าออกทุกทางและควรมีทางออกฉุกเฉินโดยเฉพาะ

แม้ว่าประตูหน้าและประตูส่วนอื่นของโรงงาน โกดัง และคลังสินค้าจะต้องล็อคอย่างแน่นหนา แต่ควรจัดให้มีทางออกฉุกเฉินหรือประตูหนีไฟที่สามารถเปิดปิดได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการล็อคเอาไว้เสมอและควรจัดการให้สามารถผ่านเข้าออกได้อย่างสะดวกระหว่างที่พนักงานอยู่ในอาคาร

3. ตรวจสอบว่าเครื่องตรวจจับควันและเพลิงไหม้ทำงานได้อย่างเป็นปกติ

วิธีป้องกันไฟไหม้ที่ดีที่สุดอีกทางหนึ่งก็คือการตรวจสอบเครื่องตรวจจับควันและเพลิงไหม้เป็นระยะว่าอุปกรณ์เหล่านี้ยังทำงานได้เป็นปกติ ไม่มีเหตุขัดข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดไฟไหม้ขึ้นมา เครื่องตรวจจับควันและเพลิงไหม้จะสามารถส่งเสียงแจ้งเตือนบุคลากรภายหรือเปิดอุปกรณ์ดับเพลิงในโรงงานและโกดังคลังสินค้าได้ทันที

4. สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ควรทำงานได้อย่างเป็นปกติ

14 วิธีป้องกันไฟไหม้โกดังคลังสินค้า

สัญญาณเตือนเพลิงไหม้เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้โรงงาน โกดังและคลังสินค้าที่ขาดไม่ได้เลยค่ะ เพราะเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมา พนักงานสามารถกดปุ่มฉุกเฉินเพื่อแจ้งเตือนไฟไหม้ได้ทันที จากนั้นสัญญาณเตือนนี้จะดังไปทั่วทั้งอาคาร เพราะฉะนั้นควรตรวจสอบสัญญาณเตือนเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าสัญญาณทำงานได้เป็นปกติ

5. อย่าให้มีสิ่งกีดขวางเครื่องดับเพลิง  

การติดตั้งเครื่องดับเพลิงควรอยู่ในจุดที่สังเกตเห็นง่ายและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ควรมีสิ่งกีดขวางระหว่างทางเดินและเครื่องดับเพลิง ทั้งนี้ก็เพื่อให้การหยิบมาใช้งานสะดวกที่สุด

6. อบรมวิธีใช้เครื่องดับเพลิงอย่างถูกต้องแก่พนักงาน

14 วิธีป้องกันไฟไหม้โกดังคลังสินค้า

เครื่องดับเพลิงเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ไม่ยาก แค่ต้องมีความรู้และเข้าใจขั้นตอนการใช้งานที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นอย่าลืมจัดอบรมการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงให้กับพนักงานทุกคนในอาคารโรงงาน โกดังและคลังสินค้าของเราด้วย

7. ควรมีระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง

ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงเป็นวิธีป้องกันไฟไหม้ที่มีประสิทธิภาพ เพราะหัวฉีดที่ติดตั้งไว้บนเพดานจะทำงานเมื่อตรวจพบควันหรือสัญญาณไฟไหม้ จากนั้นมันจะทำการฉีดน้ำออกมาโดยอัตโนมัติเป็นวงกว้าง การฉีดน้ำในลักษณะนี้ครอบคลุมและสามารถดับเพลิงได้ดี เป็นตัวช่วยควบคุมไม่ให้ไฟลุกลามได้

8. เก็บสารเคมีในตู้กันไฟที่ปิดสนิท

การลดความเสี่ยงเป็นวิธีป้องกันไฟไหม้ที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นหากโรงงาน โกดังหรือคลังสินค้าของคุณมีสารเคมีอันตราย ก็ควรเก็บในตู้กันไฟที่ปิดสนิท เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีเหล่านี้กลายเป็นเชื้อไฟเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้

9. ห้ามสูบบุหรี่ใกล้วัตถุที่ติดไฟได้

การสูบบุหรี่ควรสูบในพื้นที่เฉพาะนอกตัวอาคารและล้อมบริเวณด้วยวัสดุที่ไม่ลามไฟ

10. อย่าปล่อยให้สายและสายไฟอยู่ในสภาพเปลือยหรือห้อยระโยงระยาง

สายไฟภายในโรงงาน โกดังและคลังสินค้าควรจัดเก็บให้เรียบร้อย เป็นระเบียบ ไม่ปล่อยให้ระโยงระยาง

11. ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสายไฟที่ชำรุดหรือเก่า

สายไฟเก่าเป็นที่มาของไฟฟ้าลัดวงจรจนอาจเกิดสะเก็ดไฟหรือไฟช็อต เป็นต้นเหตุของไฟไหม้ที่หลายคนมองข้าม

12. ทำการตรวจสอบการป้องกันอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ประกอบการควรจัดให้มีการซ้อมหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง รวมถึงวางแผนตารางตรวจเช็กระบบป้องกันอัคคีภัยภายในโรงงานและโกดังคลังสินค้าอย่างสม่ำเสมอ

13. จัดเก็บวัตถุดิบในการผลิตและสินค้าอย่างเป็นระเบียบ

วัตถุดิบในการผลิตและสินค้าต้องมีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ แยกประเภทและหมวดหมู่ให้ชัดเจน นอกจากจะช่วยให้ง่ายในการขนส่งหรือการนำมาใช้แล้ว เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ยังเป็นการป้องกันสิ่งของเหล่านี้กีดขวางทางเดินอีกด้วย

14. อย่าให้มีสิ่งกีดขวางประตูหรือทางเดิน

เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมาทุกคนต่างก็ต้องออกมายังทางเดินเพื่อไปยังทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด เพราะฉะนั้นพยายามเคลียร์พื้นที่ทางเดินให้โล่งและกว้าง อย่าให้มีสิ่งของกีดขวางทางเดินรวมถึงประตูฉุกเฉินด้วย

Visitors: 161,628